Zgadzam się
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą: Politykę prywatności.

Polityka prywatności OkazjeDeweloperskie.pl

1. Administratorem danych osobowych Deweloperów będących osobami fizycznymi, a także Osób Kontaktowych jest „Dopiro” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 81. Logowanie równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w Regulaminie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach  Serwisu,  a  także  w  celach  marketingowych.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków technicznych  i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U  Nr  100,  poz. 1024);
 • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Deweloperów będących osobami fizycznymi, a także Osób Kontaktowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 • w  przypadku  uzyskania  przez  Administratora  wiadomości  o  korzystaniu  przez Dewelopera lub Osobę Kontaktową z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać  dane  osobowe  Dewelopera lub Osoby Kontaktowej  w  zakresie  niezbędnym  do  ustalenia odpowiedzialności Dewelopera lub Osoby Kontaktowej.

4. Deweloperowi oraz Osobie Kontaktowej przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

 • wglądu do swoich danych osobowych ;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,  nieprawdziwe  lub  zostały zebrane  z  naruszeniem  ustawy albo  są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. W przypadku wprowadzenia przez Dewelopera danych osobowych Osoby Kontaktowej, która nie jest jednocześnie Deweloperem, Deweloper oświadcza, że przekazał jej dane określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w tym dane Administratora.

6. Aplikacje Serwisu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Deweloperów. 

7. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

15. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.