Prawnik radzi

Komentarz: Dalsze zmiany w ustawie deweloperskiej
Michał Koralewski, radca prawny

Zbliża się druga rocznica wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe regulacje w zakresie nabywania przez konsumentów nieruchomości na

więcej
Gdy mieszkanie ma wady...
Michał Koralewski, radca prawny

Rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja jakości są instytucjami prawnymi wiążącymi się z umową sprzedaży. Obie zabezpieczają interes kupującego w

więcej


Kupuję mieszkanie − co dalej?

Wybór mieszkania, negocjacje cenowe z deweloperem i upragniony akt notarialny. Wydawać by się mogło, że to koniec obowiązków związanych z... więcejZadatek a zaliczka – uważajmy na słowa

Zadatek i zaliczka to kolejne dwie instytucje, które dość często mylone są ze sobą. Jednak prócz faktu, że oba świadczenia... więcej


Najnowsze oferty nieruchomości
Program Mieszkanie dla Młodych w pigułce

Po zakończeniu popularnego programu „Rodzina na Swoim”, trzeba było kilku lat na wprowadzenie nowego sposobu pomocy państwa osobom kupującym swoje... więcejNajem − kiedy i jak opodatkować?

6 maja 2014
Najem − kiedy i jak opodatkować?

Coraz popularniejszą formą wykorzystywania nowo zakupionych mieszkań jest przeznaczenie ich pod wynajem. Niektóre osoby wręcz kupują nieruchomości wprost w tym celu. Należy jednak pamiętać o opodatkowaniu.

Zysk z najmu to z pewnością bardzo dobra forma finansowania kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, niemniej pamiętać należy, że przychód z najmu podlega opodatkowaniu. Co więcej, ustawodawca dopuszcza wybór formy opodatkowania tego typu wynagrodzenia. Możliwe są zatem do zastosowania tzw. zasady ogólne, bądź też opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym.

Zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza nic innego jak zastosowanie skali podatkowej znanej chociażby z opodatkowania wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku stosuje się również bardzo zbliżone zasady obliczania podatku. Dotyczy to w szczególności progu podatkowego, który dla wszystkich dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wynosi 85.528 zł. Po jego przekroczeniu dochód opodatkowany jest 32% podatkiem, poniżej progu podatek wynosi natomiast  18%.

Najważniejszą cechą tej formy opodatkowania, ze względu na którą jest ona częstokroć wybierana, jest jednak możliwość odliczenia od przychodu (którym jest otrzymany czynsz najmu) kosztów jego uzyskania. W przypadku najmu kosztami będą wydatki związane z utrzymaniem lokalu, czyli m.in. środki wydatkowane na bieżące remonty, zakup wyposażenia itp. Co ważne, kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu będzie także odsetkowa część raty kredytu zaciągniętego na jej zakup.

Najem na zasadach ogólnych rozliczany jest w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, a należny z tego tytułu podatek winien zostać obliczony i wpłacony przez podatnika na konto właściwego dla niego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Z uwagi na fakt, że w ciągu roku nie wpłaca się zaliczek na podatek, kwota ta może być znaczna.

Ryczałt ewidencjonowany

Druga forma opodatkowania, tzw. ryczałtowa, bierze swoją nazwę z faktu, iż podatek obliczany jest od przychodu, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów jego utrzymania. Podatek wynosi w tym wypadku 8,5% przychodu. Podatnik nie rozlicza go w rocznym zeznaniu podatkowym, ale zobowiązany jest złożyć w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego informacje na formularzu PIT-28. Inaczej niż przy rozliczaniu najmu na zasadach ogólnych, w tym wypadku wynajmujący opłaca comiesięczne zaliczki na ten podatek. Płatne są one do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano przychód. Aby wybrać tę formę opodatkowania należy zgłosić swój wybór naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku, w którym ma znaleźć zastosowanie metoda ryczałtowa. Natomiast jeśli najem rozpoczął się w ciągu roku podatkowego, wyboru formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto wynajem mieszkania.

Jak wynika z powyższego, rozliczanie najmu metodą ryczałtową wymaga nieco więcej formalności, niemniej podatek z tego tytułu wynosi tylko 8,5% przychodu. Forma ta będzie korzystniejsza przede wszystkim dla osób, które wynajmują lokal już wyposażony i nie planują jego doposażenia, bądź remontu, a także część odsetkowa ich raty kredytowej jest względnie niska. Opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych będzie natomiast zasadne, gdy przewidywane są znaczne koszty uzyskania przychodu z tego źródła.

Pamiętać również należy, że forma opodatkowania może zostać raz w roku zmieniona, w tym celu należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowną informację o wyborze formy opodatkowania na dany rok. Składa się ją w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

 

Zobacz także: "Kupować i wynajmować?"

Zapytaj Prawnika