Prawnik radzi

Komentarz: Dalsze zmiany w ustawie deweloperskiej
Michał Koralewski, radca prawny

Zbliża się druga rocznica wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe regulacje w zakresie nabywania przez konsumentów nieruchomości na

więcej
Gdy mieszkanie ma wady...
Michał Koralewski, radca prawny

Rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja jakości są instytucjami prawnymi wiążącymi się z umową sprzedaży. Obie zabezpieczają interes kupującego w

więcej


Kupuję mieszkanie − co dalej?

Wybór mieszkania, negocjacje cenowe z deweloperem i upragniony akt notarialny. Wydawać by się mogło, że to koniec obowiązków związanych z... więcejZadatek a zaliczka – uważajmy na słowa

Zadatek i zaliczka to kolejne dwie instytucje, które dość często mylone są ze sobą. Jednak prócz faktu, że oba świadczenia... więcej


Najnowsze oferty nieruchomości
Program Mieszkanie dla Młodych w pigułce

Po zakończeniu popularnego programu „Rodzina na Swoim”, trzeba było kilku lat na wprowadzenie nowego sposobu pomocy państwa osobom kupującym swoje... więcejKupuję mieszkanie − co dalej?

22 kwietnia 2014
Kupuję mieszkanie − co dalej?

Wybór mieszkania, negocjacje cenowe z deweloperem i upragniony akt notarialny. Wydawać by się mogło, że to koniec obowiązków związanych z zakupem mieszkania i pozostaje tylko cieszyć się nowym nabytkiem...

Nie zapominajmy jednak o podatkach oraz innych opłatach potransakcyjnych. Samym aktem notarialnym oraz wnioskami wieczystoksięgowymi zajmuje się notariusz. To on przygotowuje i wysyła stosowne formularze do sądu, a także pobiera opłaty i podatki związane z samą transakcją. Nie wyręczy on nas jednakże przy rozliczaniu innych podatków. Takich jak w szczególności podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości.

Podatek dochodowy

Ten pierwszy może wystąpić, jeżeli nabywamy mieszkanie z pieniędzy uzyskanych z uprzednio sprzedanej nieruchomości. W takim bowiem wypadku uzyskany z wcześniejszej sprzedaży dochód będzie zwolniony od podatku, tylko jeżeli przeznaczony zostanie w terminie dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. Celem skorzystania z ulgi należy w terminie kolejnego, rocznego zeznania podatkowego (do 30 kwietnia), złożyć formularz PIT-39 wykazując kwotę, która ma zostać przeznaczona na cele mieszkaniowe. Zakup nowego lokalu jedynie za część zadeklarowanej ulgi spowoduje konieczność złożenia korekty deklaracji PIT-39 oraz zapłatę podatku wraz z odsetkami od „niewykorzystanej” części środków.

Podatek od nieruchomości

Rzeczą, o której dość często się zapomina jest złożenie deklaracji w podatku od nieruchomości. Składa się ją w terminie 14 dni od dnia nabycia mieszkania we właściwym urzędzie gminy lub miasta. W składanej informacji wskazuje się na wielkość nieruchomości oraz jej położenie. Na tej podstawie wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydają decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, a także terminy zapłaty podatku. Decyzja obowiązuje na dany rok podatkowy. W każdym z kolejnych lat powinniśmy otrzymywać dalsze decyzje z wysokością podatku. Przy czym organ wydaje je na podstawie pierwotnego zgłoszenia, dlatego nie jest konieczne coroczne składanie deklaracji podatkowych.

Użytkowanie wieczyste

Jeśli nieruchomość położona jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, na nabywcach ciążyć będzie dodatkowo obowiązek zapłaty stosownej opłaty rocznej. Ustalana jest ona przez organ jednostki samorządu terytorialnego, będącej właścicielem terenu. Użytkowanie wieczyste ustanawiane jest na okres od 40 do 99 lat. Termin ten liczony jest jednakże od dnia ustanowienia tegoż prawa i nie ma nic wspólnego z nabyciem mieszkania wybudowanego na takim gruncie. Nie należy obawiać się takich inwestycji, bowiem właściciel terenu może tylko w wyjątkowych przypadkach odmówić przedłużenia umowy użytkowania wieczystego na kolejny okres. Prawo to zaś podlega swobodnemu obrotowi, zatem nie rzutuje na możliwość późniejszej sprzedaży lokalu na rynku wtórnym.

Wpis hipoteki

Jeśli mieszkanie nabywane jest za kredyt, dodatkowym obowiązkiem ciążącym na nabywcy będzie złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki. Dokonuje się tego na urzędowym formularzu KW-WPIS. Opłata sądowa od wniosku wynosi 200 zł. Jeśli niezbędne jest założenie nowej księgi wieczystej, należy uiścić kolejną opłatę w kwocie 60 zł. Ponadto, ustanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość zależna jest obecnie od sposobu ustalenia wysokości hipoteki. Jeśli w oświadczeniu o jej ustanowieniu podaje się możliwą kwotę najwyższą oraz sposób wyliczenia bieżącej wysokości świadczenia, a sama hipoteka nie ma sztywno ustalonej wysokości, to opłata wynosi 19 zł. Jeżeli natomiast hipoteka została określona sztywną kwotą, to podatek wyniesie 0,1% jej wartości. Deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz PCC-3) należy złożyć bez wezwania w terminie 14 dni od daty ustanowienia hipoteki oraz dołączyć do niej dowód uiszczenia podatku.

 

Zobacz także: "Waloryzacja w umowach deweloperskich"

Zapytaj Prawnika