Prawnik radzi

Komentarz: Dalsze zmiany w ustawie deweloperskiej
Michał Koralewski, radca prawny

Zbliża się druga rocznica wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe regulacje w zakresie nabywania przez konsumentów nieruchomości na

więcej
Gdy mieszkanie ma wady...
Michał Koralewski, radca prawny

Rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja jakości są instytucjami prawnymi wiążącymi się z umową sprzedaży. Obie zabezpieczają interes kupującego w

więcej


Kupuję mieszkanie − co dalej?

Wybór mieszkania, negocjacje cenowe z deweloperem i upragniony akt notarialny. Wydawać by się mogło, że to koniec obowiązków związanych z... więcej


Najnowsze oferty nieruchomości
Zadatek a zaliczka – uważajmy na słowa

Zadatek i zaliczka to kolejne dwie instytucje, które dość często mylone są ze sobą. Jednak prócz faktu, że oba świadczenia... więcejProgram Mieszkanie dla Młodych w pigułce

Po zakończeniu popularnego programu „Rodzina na Swoim”, trzeba było kilku lat na wprowadzenie nowego sposobu pomocy państwa osobom kupującym swoje... więcejKomentarz: Dalsze zmiany w ustawie deweloperskiej

9 kwietnia 2014
Komentarz: Dalsze zmiany w ustawie deweloperskiej

Zbliża się druga rocznica wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe regulacje w zakresie nabywania przez konsumentów nieruchomości na rynku pierwotnym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił więc skontrolować stosowanie ww. aktu prawnego w praktyce.

Ustawa weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku. Wynikiem obecnej kontroli UOKiKu są propozycje dalszych zmian w ustawie, które jeszcze mocniej miałyby chronić interesy konsumentów. Urząd zaproponował wprowadzenie trzech modyfikacji:

1. Uregulowanie w ustawie tzw. umowy rezerwacyjnej – umowa ta częstokroć zawierana jest pomiędzy deweloperem i potencjalnym nabywcą. Jej celem jest czasowe powstrzymanie się z oferowaniem przez dewelopera danego lokalu innym osobom oraz umożliwienie w tym czasie klientowi pozyskania finansowania. Ze względu na znaczną rozbieżność tego typu umów oraz brak jednolitej praktyki w tym zakresie, proponowana zmiana pozytywnie wpłynęłaby na sytuację prawną konsumenta. W szczególności mogłaby zwiększyć gwarancję na wypadek niewywiązania się dewelopera z tego typu umowy i sprzedaży lokalu osobie trzeciej. Większa moc prawna takiej umowy mogłaby przełożyć się także na jej częstszą akceptację przez banki, które obecnie żądają przedłożenia co najmniej umowy przedwstępnej z deweloperem.

2. Doprecyzowanie obowiązków informacyjnych dewelopera – UOKiK proponuje, aby uszczegółowić zakres dokumentów, jakie deweloper ma obowiązek dołączyć do prospektu informacyjnego, w zakresie informacji na temat planowanych inwestycji w promieniu kilometra od nieruchomości. Taka zmiana zwolniłaby konsumentów z konieczności weryfikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Klient otrzymywałby bowiem jasną i precyzyjną informację o tym, jakich inwestycji może się spodziewać w sąsiedztwie zakupionej nieruchomości. Z punktu widzenia konsumentów zmiana jest pożądana, chociaż stosowne dane są również obecnie ogólnodostępne. Na pewno ułatwia ona ich pozyskanie, zwłaszcza na terenach, dla których brak jest planu miejscowego.

3. Wprowadzenie przepisów umożliwiających odmowę odbioru lokalu z uwagi na jego istotne wady – obecnie klient może odmówić odbioru nieruchomości z uwagi na jej niezgodność z umową. Brak jest jednakże szczegółowych regulacji w tym zakresie. Poza tym częstokroć dochodzi do odbioru, pomimo wad, z uwagi na okoliczności faktyczne – zwłaszcza związane z kredytem hipotecznym. Wprowadzenie stosownych przepisów umożliwiłoby częstsze korzystanie z odmowy odbioru lokalu, motywując dodatkowo deweloperów, aby lokal był zdatny do odbioru już za pierwszym razem.

Kusząc się na krótki komentarz, wszystkie proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Jedynie propozycja numer 2 może budzić wątpliwości w zakresie nadmiernego obciążenia deweloperów koniecznością zbierania danych, które każdy z nabywców i tak może – a wręcz powinien – zweryfikować samodzielnie. Pozostaje poczekać na regulacje prawne.

Jeśli jeszcze nie wiesz jakie kwestie reguluje umowa deweloperska, zachęcam również do zapoznania się z artykułem Czym jest umowa deweloperska - więcej.

Zapytaj Prawnika